Przejdź do treści

Gmina

Organy Gminy

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Skargi, wnioski, petycje

Poradnik petenta

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Wybory i referenda

Kontrole w administracji

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego - postępowanie administracyjne

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Biuletyn Informacji Publicznej

W związku z przyznaniem dodatkowej dotacji
na stypendium szkolne na rok szkolny 2011/2012
osoby, które otrzymały ww. stypendium
proszone są o zgłaszanie się do Urzędu Gminy Siemyśl,
pok. nr 102 - p. Agnieszka Krakowska
w godz. 8.00 do 14.00, tel. 943 585 326
w terminie od 10 do 18 maja 2012 r.