Przejdź do treści

Gmina

Raport o stanie gminy

Organy Gminy

Biuletyn Informacji Publicznej

Powszechny Spis Rolny

Wybory i referenda

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Skargi, wnioski, petycje

Poradnik petenta - jak załatwić sprawę urzędową

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Kontrole w administracji

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego - postępowanie administracyjne

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Sesja 18.04.2012 r.

Pliki opublikowane w formacie PDF

Ogłoszenie o sesji   »»»

Projekty uchwał:

- w sprawie uchylenia uchwały (druk nr 107)    »»»

- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (druk 108)    »»»

- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (druk 109)    »»»

- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (druk 110)    »»»

- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (druk 111)    »»»

- w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego (druk nr 112)    »»»