Przejdź do treści

Gmina

Organy Gminy

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Skargi, wnioski, petycje

Poradnik petenta

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Wybory i referenda

Kontrole w administracji

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego - postępowanie administracyjne

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Biuletyn Informacji Publicznej

         Wójt Gminy Siemyśl ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds. księgowości i sprawozdawczości budżetowej w Referacie Budżetu i Finansów - zatrudnienie na pełny etat.

Pełna treść ogłoszenia    »»»

Kwestionariusz osobowy    »»»