Przejdź do treści

Gmina

Raport o stanie gminy

Organy Gminy

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Skargi, wnioski, petycje

Poradnik petenta

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Wybory i referenda

Kontrole w administracji

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego - postępowanie administracyjne

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Biuletyn Informacji Publicznej

        Zarządzeniem wewnętrznym Nr 1/12 z dnia 23 marca 2012 r. Wójta Gminy Siemyśl wprowadził Kodeks etyki pracowników Urzędu Gminy Siemyśl.

        Kodeks etyki pracowników Urzędu Gminy Siemyśl  zawiera zasady i wartości etyczne, wyznaczające standardy postępowania pracowników Urzędu Gminy Siemyśl. Poszanowanie tych wartości i przestrzeganie zasad służy budowaniu efektywnej, uczciwej i przyjaznej administracji samorządowej, a poprzez to kształtowaniu właściwych relacji pracowników Urzędu ze społecznością lokalną.

Zarządzenie Nr 1/12    »»»