Przejdź do treści

Gmina

Raport o stanie gminy

Organy Gminy

Biuletyn Informacji Publicznej

Powszechny Spis Rolny

Wybory i referenda

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Skargi, wnioski, petycje

Poradnik petenta - jak załatwić sprawę urzędową

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Kontrole w administracji

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego - postępowanie administracyjne

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Sesja 29.02.2012 r.

Pliki opublikowane w formacie PDF

Ogłoszenie o sesji   »»»

Projekty uchwał:

- w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2012 r. (druk 92)  »»»

- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2012 r. (druk100)  »»»
- załącznik (druk100)  »»»

- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siemyśl na lata 2012 – 2021 (druk93)  »»»
- załącznik nr 1 (druk93)  »»»
- załącznik nr 2 (druk93)  »»»
- załącznik nr 3 (druk93)  »»»

- w sprawie uchylenia uchwały (druk101)  »»»

- w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Siemyśl, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków (druk94)  »»»

- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na kolejny okres umów najmu na lokal użytkowy (druk95)  »»»

- w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Siemyśl (druk96)  »»»

- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości - 3 projekty
(druk97)  »»»
(druk98)  »»»
(druk99)  »»»