Przejdź do treści

Gmina

Organy Gminy

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Skargi, wnioski, petycje

Poradnik petenta

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Wybory i referenda

Kontrole w administracji

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego - postępowanie administracyjne

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 65/XII/11 Rady Gminy Siemyśl z dnia 27 października 2011 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.    »»»

Uchwała Nr 66/XII/11 Rady Gminy Siemyśl z dnia 27 października 2011 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.    »»»

Uchwała Nr 66/XIII/07 Rady Gminy Siemyśl z dnia 24 października 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty targowej.    »»»

Uchwała Nr 71/XIV/11 Rady Gminy Siemyśl z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Siemyśl w 2012 r.    »»»

Określenie wysokości stawki podatku leśnego za 2011 rok.    »»»