Przejdź do treści

Gmina

Raport o stanie gminy

Organy Gminy

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Skargi, wnioski, petycje

Poradnik petenta - jak załatwić sprawę urzędową

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Wybory i referenda

Kontrole w administracji

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego - postępowanie administracyjne

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji elektrowni wiatrowych.

Uchwała Nr 68/XIII/11 Rady Gminy Siemyśl z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie uchylenia uchwały.    »»»


Obwieszczenie Wójta Gminy Siemyśl z dnia 18 października 2011 r.   »»» 


Uchwała Nr 59/XI/11 Rady Gminy Siemyśl z dnia 7 października 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji elektrowni wiatrowych w obrębach geodezyjnych Siemyśl, Trzynik, Unieradz, Kędrzyno w Gminie Siemyśl.    »»»