Przejdź do treści

Gmina

Organy Gminy

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Poradnik petenta

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Wybory i referenda

Dane publiczne

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego - postępowanie administracyjne

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Biuletyn Informacji Publicznej

Sesja 5.09.2011 r.

Pliki opublikowane w formacie PDF

Ogłoszenie o sesji    »»»

Projekty uchwał:

- w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2011 r. - druk 56;

- zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso - druk 57;

- w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych   - druk 58;

- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umów najmu na lokale użytkowe na czas nieoznaczony - druk 59;

- w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników - druk 60.