Przejdź do treści

Gmina

Raport o stanie gminy

Organy Gminy

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Zgromadzenia

Wybory i referenda

Spisy powszechne

Skargi, wnioski, petycje

Poradnik petenta - jak załatwić sprawę urzędową

Akty publiczno - prawne

Strategie, Programy, Zamierzenia

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Kontrole w administracji

Postępowanie administracyjne: ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego, warunki zabudowy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Biuletyn Informacji Publicznej

Ponowne wykorzystywanie

Kontrole przeprowadzone w 2011 r.

- Protokół kontroli Archiwum Zakładowego Urzędu Gminy Siemyśl przeprowadzonej w dniu 13 września 2011 r. przez Archiwum Państwowe w Koszalinie   
- protokół kontroli »»»
- zalecenia pokontrolne »»»


- Protokół kontroli problemowej z zakresu zadań obronnych, realizacji planowania obronnego (...) przeprowadzonej przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie w dniu 10 czerwca 2011 r.
- protokół kontroli »»»