Przejdź do treści

Gmina

Organy Gminy

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Skargi, wnioski, petycje

Poradnik petenta

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Wybory i referenda

Kontrole w administracji

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego - postępowanie administracyjne

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Biuletyn Informacji Publicznej

 

INFORMACJA

       W związku z przyznaniem dodatkowej dotacji na stypendium szkolne na rok szkolny 2010/2011 osoby, które otrzymały stypendium proszone są o zgłaszanie się do Urzędu Gminy Siemyśl celem złożenia stosownych dokumentów,  pok. 105,  w godz. 8,00 -15,00 w terminie do dnia 31 maja 2011 r.

Sprawę prowadzi:
Inspektor Teresa Urbańska
tel. 94 358 80 13 w. 26