Przejdź do treści

Gmina

Organy Gminy

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Skargi, wnioski, petycje

Poradnik petenta

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Wybory i referenda

Kontrole w administracji

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego - postępowanie administracyjne

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Biuletyn Informacji Publicznej

2008.06.19 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze.

 2008.06.19 - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemyślu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Samodzielne stanowisko pracy ds. kadrowo-finansowych.

Wyniki naboru.01_08_2008 wyniki naboru.pdf

59 KBPobierz

2008.06.19 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze..pdf

263 KBPobierz