Przejdź do treści

Gmina

Organy Gminy

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Poradnik petenta

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Wybory i referenda

Kontrole w administracji

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego - postępowanie administracyjne

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Biuletyn Informacji Publicznej

Archiwum Urzędu Stanu Cywilnego w Siemyślu

Archiwum Urzędu Stanu Cywilnego w Siemyślu posiada następujace zbiory dokumentów:


- byłe  USC BYSZEWO - akty urodzenia, małżeństwa, zgonów z lat 1955 - 1957,

- byłe USC CHARZYNO - akty urodzenia, małżeństwa, zgonów z lat 1946 - 1959,

- byłe USC GORAWINO - akty urodzenia, małżeństwa, zgonów z lat 1955 - 1959,

- USC SIEMYŚL - akty urodzenia, małżeństwa, zgonów od roku 1946 do chwili obecnej.