Przejdź do treści

Gmina

Organy Gminy

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Skargi, wnioski, petycje

Poradnik petenta

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Wybory i referenda

Kontrole w administracji

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego - postępowanie administracyjne

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Biuletyn Informacji Publicznej

Archiwum zakładowe Urzedu Gminy Siemyśl

ZBIORY ARCHIWALNE

- URZĄD GMINY SIEMYŚL - od 1990 roku do chwili obecnej,

- URZĄD GMINY W SIEMYŚLU - z lat 1973 - 1990,

- GMINNA RADA NARODOWA W SIEMYŚLU - z lat 1793 - 1990,

- PREZYDIUM GROMADZKIEJ RADY NARODOWEJ W SIEMYŚLU - z lat 1945 -1974,

- PREZYDIUM POWIATOWEJ RADY NARODOWEJ W KOŁOBRZEGU -
Wydział Budownictwa - z lat 1959 - 1969 dotyczące Gminy Siemyśl,

- GMINNY OŚRODEK KULTURY W SIEMYŚLU - z lat 1986 1994,

- PRZEDSZKOLE GMINNE W SIEMYŚLU - z lat 1992 - 2002.

Archiwum prowadzi Inspektor Bożena Pieczynko 94 358 80 13 wew. 33