Przejdź do treści

Gmina

Organy Gminy

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Poradnik petenta

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Wybory i referenda

Dane publiczne

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego - postępowanie administracyjne

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Biuletyn Informacji Publicznej

Ewidencje pozostałe

- EWIDENCJA LUDNOŚCI
ewidencje prowadzi Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego.

Dane z ewidencji ludności udostępniane są na wniosek, którego wzór określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (Dz.U. Nr 214, poz. 1353).

druk do pobrania >>>

- EWIDENCJE WYDANYCH ZAŚWIADCZEŃ:
   * O ROCZNEJ PRZYCHODOWOŚCI Z GOSPODARSTWA ROLNEGO
   * O WIELKOŚCI GOSPODARSTWA DO CELÓW PODATKOWYCH
ewidencje prowadzi Referat Budżetu i Finasów