Przejdź do treści

Gmina

Raport o stanie gminy

Organy Gminy

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Skargi, wnioski, petycje

Poradnik petenta - jak załatwić sprawę urzędową

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Wybory i referenda

Kontrole w administracji

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego - postępowanie administracyjne

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

koniec kadencji 2006 - 20101/ Kropidłowski Kazimierz

1.2 MBPobierz

2/ Karwat Henryk

1.1 MBPobierz

3/ Bieniek Danuta

1.1 MBPobierz

4/ Borowska Janina

1.1 MBPobierz

5/ Burak Małgorzata

1.1 MBPobierz

6/ Chabera Stanisław

1.1 MBPobierz

7/ Cirin Adam

1.1 MBPobierz

8/ Czajka Robert

1.1 MBPobierz

9/ Dołkowski Marek

1.1 MBPobierz

10/ Grega Krystyna

1.2 MBPobierz

11/ Hryb Michał

1.1 MBPobierz

12/ Pliszka Jacek

1.1 MBPobierz

13/ Taszkun Alicja

1.1 MBPobierz

14/ Wilczyńska Wiesława

1.1 MBPobierz

15/ Woś Mieczysław

1.2 MBPobierz