Przejdź do treści

Gmina

Organy Gminy

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Poradnik petenta

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Wybory i referenda

Kontrole w administracji

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego - postępowanie administracyjne

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Biuletyn Informacji Publicznej

Zamównie w trybie zapytania o cenę na podstawie art. 69 - "Świadczenie usług przewozowych i opiekuńczych w zakresie dowozu i odwozu uczniów do szkół z terenu Gminy Siemyśl".2008_08_05 Informacja o udzieleniu zamówienia w trybie zapytania o cenę na podstawie art. 69.pdf

94 KBPobierz

2008_08_14 Informacja o niezłożeniu co najmniej dwóch ofert niepodlegających odrzuceniu.

73 KBPobierz