Przejdź do treści

Gmina

Raport o stanie gminy

Organy Gminy

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Skargi, wnioski, petycje

Poradnik petenta - jak załatwić sprawę urzędową

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Wybory i referenda

Kontrole w administracji

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego - postępowanie administracyjne

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Biuletyn Informacji Publicznej

Kontrole przeprowadzone w 2008 roku.


1. Protokól z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 29.01.2008 r. przez Wydział Nadzoru i Kontroli Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Delegatura w Koszalinie, z zakresu przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

2. Protokół kontroli Archiwum zakładowego UG Siemyśl przeprowadzonej przez Archiwum Państwowe w Koszalinie w dniu 07 maja 2008 r.

3. Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej Gminy Siemyśl przeprowadzona w okresie od 11 stycznia 2008 r. do 12 marca 2008 r. przez inspektorów Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie.
Protokół ze względu na objętość do wglądu u Skarbnika Gminy Siemyśl w godzinach pracy Urzędu.
Zalecenia pokontrolne >>>


2008_05_08 kontrola archiwum zakładowego UG.pdf

0.9 MBPobierz

protokol_kontroli_skargi_2008.pdf

428 KBPobierz