Przejdź do treści

Gmina

Raport o stanie gminy

Organy Gminy

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Zgromadzenia

Wybory i referenda

Spisy powszechne

Skargi, wnioski, petycje

Poradnik petenta - jak załatwić sprawę urzędową

Akty publiczno - prawne

Strategie, Programy, Zamierzenia

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Kontrole w administracji

Postępowanie administracyjne: ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego, warunki zabudowy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Biuletyn Informacji Publicznej

Ponowne wykorzystywanie

Kontrole przeprowadzone w 2010 r.

Kontrole przeprowadzone w 2010 r.


- Protokół kontroli problemowej wykonywania przez organ Gminy  zadań z zakresu geodezji i kartografii przeprowadzonej w dniach od 22 do 30 września 2010 r. przez  Zachodniopomorskiego  Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Szczecinie Delegatura w Koszalinie.

- protokół kontroli >>>

- uzupełnienie do protokołu kontroli z dnia 13 stycznia 2011 r. >>>

 

- Protokół kontroli problemowej postępowania z materiałem archiwalnym wchodzącym do zasobu archiwalnego Urzędu Stanu Cywilnego w Siemyślu.

protokół >>>

zalecenia pokontrolne >>>

- Protokół kontroli przeprowadzonej przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kołobrzegu z zakresu utrzymania obiektów należących do Gminy Siemyśl - drogi gminne.

protokół >>>