Przejdź do treści

Gmina

Organy Gminy

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Poradnik petenta

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Wybory i referenda

Dane publiczne

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego - postępowanie administracyjne

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacje kwartalne i roczna za 2009 r.Informacja roczna Wójta Gminy Siemyśl z dnia 21 maja 2010 r.

1.1 MBPobierz

Informacja z wykonania budżetu za IV kw. 2009 r.

1.4 MBPobierz

Informacja z wykonania budżetu za III kw 2009 r.

1.3 MBPobierz

Informacja z wykonania budżetu za II kw 2009 r.

2.5 MBPobierz

Informacja z wykonania budżetu za I kw 2009 r.

370 KBPobierz