Przejdź do treści

Gmina

Raport o stanie gminy

Organy Gminy

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Skargi, wnioski, petycje

Poradnik petenta - jak załatwić sprawę urzędową

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Wybory i referenda

Kontrole w administracji

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego - postępowanie administracyjne

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

2010-10-06 Konsultacje w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.

Zarządzenie Nr 169/10 Wójta Gminy Siemyśl z dnia 6 października 2010 r. w sprawie konsultacji w sprawie projektu uchwały. >>>
Informacja Wójta Gminy Siemyśl z dnia 6 października 2010 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji. >>>