Przejdź do treści

Gmina

Raport o stanie gminy

Organy Gminy

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Skargi, wnioski, petycje

Poradnik petenta - jak załatwić sprawę urzędową

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Wybory i referenda

Kontrole w administracji

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego - postępowanie administracyjne

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Sesja 29.05.2008 r.

 Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemysl na 2008 rok..pdf

744 KBPobierz

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2008 rok..pdf

528 KBPobierz

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości..pdf

263 KBPobierz

Informacja - sesja Rady Gminy w dniu 29.05.2008 r..pdf

98 KBPobierz