Przejdź do treści

Gmina

Organy Gminy

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Wybory i referenda

Dane publiczne

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Biuletyn Informacji Publicznej

Sesja 26.06.2008 r.2008_06_26 odpowiedz dla Karolówek Spółki z o.o..pdf

509 KBPobierz

2008_06_26 udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kołobrzeskiego.pdf

194 KBPobierz

2008_06_26 zmianiająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu.pdf

699 KBPobierz

2008_06_26 projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie.pdf

627 KBPobierz

Sesja RG w dniu 26.06.2008 r..pdf

139 KBPobierz