Przejdź do treści

Gmina

Organy Gminy

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Wybory i referenda

Dane publiczne

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Biuletyn Informacji Publicznej

Sesja 30.10.2008 r.

Załączniki opublikowano w formacie PDF2208-10-22 projekt obniżenie ceny skupu żyta - podstawa do obliczenia podatku

236 KBPobierz

2008-10-23 projekt stawki podatku od środków transportowych

710 KBPobierz

2008-10-23 projekt stawki podatku od nieruchomości

374 KBPobierz

2008-10-23 projekt zmiany w budżecie

840 KBPobierz

2008-10-23 Informacja o sesji RG

99 KBPobierz