Przejdź do treści

Gmina

Raport o stanie gminy

Organy Gminy

Biuletyn Informacji Publicznej

Powszechny Spis Rolny

Wybory i referenda

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Skargi, wnioski, petycje

Poradnik petenta - jak załatwić sprawę urzędową

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Kontrole w administracji

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego - postępowanie administracyjne

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Sesja 11.12.2008 r.

Załączniki opublikowano w formacie PDF
Projekt górne stawki opłat za usługi - odbieranie odpadów komunalnych

290 KBPobierz

Projekt ustanowienie nieodpłatnej służebności gruntowej

352 KBPobierz

Projekt zmiany w planie GFOSiGW

262 KBPobierz

Projekt zmiany w budżecie

1.2 MBPobierz

Ogłoszenie sesja 11_12_2008

114 KBPobierz