Przejdź do treści

Gmina

Organy Gminy

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Wybory i referenda

Dane publiczne

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Biuletyn Informacji Publicznej

Sesja 30.12.2008 r.

Załączniki opublikowano w formacie PDF
Informacja o sesji

133 KBPobierz

projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2008 rok.

687 KBPobierz

projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2008 rok.

727 KBPobierz

projekt uchwały w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2008.

235 KBPobierz

projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok.

242 KBPobierz

projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok.

626 KBPobierz

projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok.

410 KBPobierz

projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Siemyśl z organizacjami pozarządowymi, ...

533 KBPobierz