Przejdź do treści

Gmina

Raport o stanie gminy

Organy Gminy

Biuletyn Informacji Publicznej

Powszechny Spis Rolny

Wybory i referenda

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Skargi, wnioski, petycje

Poradnik petenta - jak załatwić sprawę urzędową

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Kontrole w administracji

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego - postępowanie administracyjne

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Sesja 25.02.2009 r.

Pliki opublikowane w formacie PDFregulaminu wynagradzania nauczycieli

2.3 MBPobierz

zmian w budżecie na 2009 rok

532 KBPobierz

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2009 r.

593 KBPobierz

wyrażenia zgody na przedłużenie umów najmu

262 KBPobierz

w sprawie rozpatrzenia skargi

231 KBPobierz

Ogłoszenie o sesji

104 KBPobierz