Przejdź do treści

Gmina

Raport o stanie gminy

Organy Gminy

Biuletyn Informacji Publicznej

Powszechny Spis Rolny

Wybory i referenda

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Skargi, wnioski, petycje

Poradnik petenta - jak załatwić sprawę urzędową

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Kontrole w administracji

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego - postępowanie administracyjne

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Sesja 29.06.2009 r.


Pliki opublikowane w formacie PDF
Informacja o sesji

99 KBPobierz

projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy

609 KBPobierz

projekt uchwały w sprawie upoważnienia Wójta do zaciągania zobowiązań finansowych

248 KBPobierz

projekt uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie środków - fundusz sołecki

118 KBPobierz