Przejdź do treści

Gmina

Organy Gminy

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Wybory i referenda

Dane publiczne

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego - postępowanie administracyjne

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Biuletyn Informacji Publicznej

Sesja 29.06.2009 r.


Pliki opublikowane w formacie PDF
Informacja o sesji

99 KBPobierz

projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy

609 KBPobierz

projekt uchwały w sprawie upoważnienia Wójta do zaciągania zobowiązań finansowych

248 KBPobierz

projekt uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie środków - fundusz sołecki

118 KBPobierz