Przejdź do treści

Gmina

Raport o stanie gminy

Organy Gminy

Biuletyn Informacji Publicznej

Powszechny Spis Rolny

Wybory i referenda

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Skargi, wnioski, petycje

Poradnik petenta - jak załatwić sprawę urzędową

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Kontrole w administracji

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego - postępowanie administracyjne

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Sesja 19.08.2009 r.


Pliki opublikowane w formacie PDFinformacja o sesji

286 KBPobierz

projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy

2.0 MBPobierz

projekt uchwały w sprawie zmian w planie finansowym GFOŚiGW

633 KBPobierz

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 266 Siemyśl

532 KBPobierz

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

775 KBPobierz

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

460 KBPobierz

projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu OPS

1.6 MBPobierz

projekt uchwały w sprawie zmian w Statucie ZMiGDP

1.7 MBPobierz