Przejdź do treści

Gmina

Raport o stanie gminy

Organy Gminy

Biuletyn Informacji Publicznej

Powszechny Spis Rolny

Wybory i referenda

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Skargi, wnioski, petycje

Poradnik petenta - jak załatwić sprawę urzędową

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Kontrole w administracji

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego - postępowanie administracyjne

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Sesja 29.10.2009 r.


Pliki opublikowane w formacie PDF.


Informacja o sesji Rady Gminy.    >>>

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie  Gminy Siemyśl na 2009 rok.   >>>

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2009 rok.   >>>

Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu.   >>>

Projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.   >>>

Projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.   >>>

Projekt uchwały w sprawie deklaracji przystapienia Gminy Siemyśl do Stowarzyszenia Kołobrzeska Lokalna Grupa Rybacka.   >>>

Projekt uchwały w sprawie zbycia dotychczasowym najemcom lokali mieszkalnych wraz z udziałem we współwłasności w częściach wspólnych budynku i działce.   >>>

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych (...) na terenie Gminy Siemyśl za rok szkolny 2008/2009.   >>>