Przejdź do treści

Gmina

Organy Gminy

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Wybory i referenda

Dane publiczne

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego - postępowanie administracyjne

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Biuletyn Informacji Publicznej

Sesja 28.01.2010 r.

Pliki opublikowane w formacie PDF

Informacja o sesji Rady Gminy >>>

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2010 r. >>>

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2010 r. >>>

Projekt uchwały w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych  od właścicieli nieruchomości oraz zezwolenia w zakresie opróźniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. >>>

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na lokal użytkowy. >>>

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (działka 970 Charzyno). >>>

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (działka  322/7 Siemyśl). >>>