Przejdź do treści

Gmina

Organy Gminy

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Poradnik petenta

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Wybory i referenda

Dane publiczne

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego - postępowanie administracyjne

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Biuletyn Informacji Publicznej

Sesja 29.04.2010 r.

Pliki opublikowane w formacie PDF

Informacja o sesji Rady Gminy >>>

Projekty uchwał:

- w sprawie zmian w budżecie - druk nr 1

- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości - druk nr 2 - druk nr 3

- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości rolnej - druk nr 4

- zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia  Gminy Siemyśl do Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działalnia "Siła w Grupie" - druk nr 5

- zmienijąca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Siemyśl do Stowarzyszenia Kołobrzeska Lokalna Grupa Rybacka - druk nr 6

- sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Siemyśl za 2009 rok >>>