Przejdź do treści

Gmina

Organy Gminy

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Skargi, wnioski, petycje

Poradnik petenta

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Wybory i referenda

Kontrole w administracji

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego - postępowanie administracyjne

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Biuletyn Informacji Publicznej

Sesja 7.02.2011 r.

Pliki opublikowane w formacie PDF

Ogłoszenie o sesji >>>

Projekty uchwał:

- zmianiająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siemyśl na lata 2011-2021. druk nr 18

- w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2011 r. druk nr 19

- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2011 r. druk 20

- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na kolejny okres umów najmu na lokale użytkowe. druk nr 21

- zmianiająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. druk nr 22