Przejdź do treści

Gmina

Raport o stanie gminy

Organy Gminy

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Skargi, wnioski, petycje

Poradnik petenta - jak załatwić sprawę urzędową

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Wybory i referenda

Kontrole w administracji

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego - postępowanie administracyjne

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Biuletyn Informacji Publicznej

Strategia rozwoju lokalnego Gminy Siemyśl - czerwiec 2000 r.

Strategia rozwoju lokalnego Gminy Siemyśl została opracowana przez Zachodniopomorską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Szczecinie.
Strategia została uchwalona Uchwałą Nr 105/XVII/2000 Rady Gminy Siemyśl z dnia 29 czerwca 2000 roku.

Opracowanie:


Strategia _bibliografia.pdf

95 KBPobierz

Strategia_synteza_szans_i_zagrozen_w_otoczeniu.pdf

178 KBPobierz

Strategia _warsztaty.pdf

179 KBPobierz

Strategia _omówienie_ankiety.pdf

164 KBPobierz

Strategia_rozdziały_V_VI_VII.pdf

229 KBPobierz

Strategia_rozdział_IV.pdf

322 KBPobierz

Strategia_rozdział_III.pdf

143 KBPobierz

Strategia_rozdział_II.pdf

145 KBPobierz

Strategia_rozdział_I_część_3.pdf

133 KBPobierz

Strategia_rozdział_I_część_2_tabela.pdf

140 KBPobierz

Strategia_rodzial_rozdział_I_część_1.pdf

181 KBPobierz

Strategia _wstęp.pdf

52 KBPobierz

Strategia_spis_tresci_wg_rozdzialow_szczegolowy.pdf

88 KBPobierz

Strategia_spis_tresci_ogolny.pdf

46 KBPobierz