Przejdź do treści

Gmina

Raport o stanie gminy

Organy Gminy

Zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Wybory i referenda

Spisy powszechne

Skargi, wnioski, petycje

Poradnik petenta - jak załatwić sprawę urzędową

Akty publiczno - prawne

Strategie, Programy, Zamierzenia

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Kontrole w administracji

Postępowanie administracyjne: ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego, warunki zabudowy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Studium Krajobrazu Kulturowego

Studium wartości kulturowych Gminy Siemyśl zostało opracowane, na zlecenie Urzędu Gminy Siemyśl, w ramach Studium Kierunków i Uwarunkowań zagospodarowania Przestrzennego Gminy. Niniejsza dokumentacja ma formę skróconego studium ruralistycznego i odnosi się do problematyki waloryzacji wiejskiego krajobrazu kulturowego, z wyłączeniem zasobów archeologicznych.


Opracowanie zawiera: (pliki w formacie PDF)
 

Wstęp

1.3 MBPobierzPodgląd pliku

Podstawa opracowania

109 KBPobierzPodgląd pliku

Warunki ochrony zabytkowych obszarów i obiektów

724 KBPobierzPodgląd pliku

Białokury

0.9 MBPobierzPodgląd pliku

Byszewo

771 KBPobierzPodgląd pliku

Charzyno

1.4 MBPobierzPodgląd pliku

Izdebno, Grabowo

435 KBPobierzPodgląd pliku

Kędrzyno

0.9 MBPobierzPodgląd pliku

Mącznik Morowo

806 KBPobierzPodgląd pliku

Niemierze

1.1 MBPobierzPodgląd pliku

Nieżyn

1.1 MBPobierzPodgląd pliku

Paprocie

416 KBPobierzPodgląd pliku

Siemyśl

1.1 MBPobierzPodgląd pliku

Świecie Kołobrzeskie

1.0 MBPobierzPodgląd pliku

Trzynik

861 KBPobierzPodgląd pliku

Unieradz

853 KBPobierzPodgląd pliku

Wątłe Błota

412 KBPobierzPodgląd pliku

Wędzice Wszemierzyce

703 KBPobierzPodgląd pliku

Mapy

3.4 MBPobierzPodgląd pliku