Przejdź do treści

Gmina

Organy Gminy

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Skargi, wnioski, petycje

Poradnik petenta

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Wybory i referenda

Kontrole w administracji

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego - postępowanie administracyjne

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Biuletyn Informacji Publicznej

Studium Krajobrazu Kulturowego

Studium wartości kulturowych Gminy Siemyśl zostało opracowane, na zlecenie Urzędu Gminy Siemyśl, w ramach Studium Kierunków i Uwarunkowań zagospodarowania Przestrzennego Gminy. Niniejsza dokumentacja ma formę skróconego studium ruralistycznego i odnosi się do problematyki waloryzacji wiejskiego krajobrazu kulturowego, z wyłączeniem zasobów archeologicznych.


Opracowanie zawiera: (pliki w formacie PDF)
 

Wstęp

1.3 MBPobierz

Podstawa opracowania

109 KBPobierz

Warunki ochrony zabytkowych obszarów i obiektów

724 KBPobierz

Białokury

0.9 MBPobierz

Byszewo

771 KBPobierz

Charzyno

1.4 MBPobierz

Izdebno, Grabowo

435 KBPobierz

Kędrzyno

0.9 MBPobierz

Mącznik Morowo

806 KBPobierz

Niemierze

1.1 MBPobierz

Nieżyn

1.1 MBPobierz

Paprocie

416 KBPobierz

Siemyśl

1.1 MBPobierz

Świecie Kołobrzeskie

1.0 MBPobierz

Trzynik

861 KBPobierz

Unieradz

853 KBPobierz

Wątłe Błota

412 KBPobierz

Wędzice Wszemierzyce

703 KBPobierz

Mapy

3.4 MBPobierz