Przejdź do treści

Gmina

Organy Gminy

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Poradnik petenta

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Wybory i referenda

Dane publiczne

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego - postępowanie administracyjne

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Biuletyn Informacji Publicznej

Waloryzacja przyrodnicza Gminy SiemyślPrzedstawiamy opracowanie o stanie przyrody Gminy Siemyśl, jej zasobach i walorach. Przeprowadzona dzięki wspólnym działaniom Wojewody, Gminy oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie inwentaryzacja przyrodnicza dała zasób informacji, które pomogą przy podejmowaniu szeregu decyzji ważnych dla funkcjonowania gminy w zakresie zagadnień społecznych, ekonomicznych, kulturowych i gospodarczych, a także w skutecznej ochronie zasobów przyrodniczych.

Opracowanie:
Strona tytułowa
Spis treści
Wstęp
Rozdział I - Część ogólna
Rozdział II - Szata roślinna
Rozdział III - Fauna
Rodział IV - Przyroda nieożywiona i krajobraz
Rozdział V - Ochrona przyrody
Rozdział VI - Wskazania konserwatorskie. Wskazania  do studium uwarunkowań przyrodniczych oraz planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Siemyśl.
Rozdział VII - Podsumowanie
Wykaz Nr 1 - wykaz gatunków flory
Wykaz Nr 2 - zbiorowiska roślinne
Wykaz Nr 3 - fauna


Waloryzacja Przyrodnicza wykaz_3_fauny.pdf

105 KBPobierz

Waloryzacja przyrodnicza wykaz_2_zbiorowiska_roslinne.pdf

92 KBPobierz

Waloryzacja przyrodnicza wykaz_1_wykaz_gatunkow_flory.pdf

238 KBPobierz

Waloryzacja przyrodnicza rozdzał V, VI, VII.pdf

320 KBPobierz

Waloryzacja przyrodnicza rozdzał IV.pdf

127 KBPobierz

Waloryzacja przyrodnicza rozdzał III.pdf

185 KBPobierz

Waloryzacja przyrodnicza wstęp i rozdział II szata roślinna.pdf

331 KBPobierz

Waloryzacja przyrodnicza wstęp i rozdział I.pdf

149 KBPobierz

Waloryzacja przyrodnicza spis treści.pdf

65 KBPobierz

Waloryzacja przyrodnicza strony tytułowe.pdf

94 KBPobierz