Przejdź do treści

Gmina

Organy Gminy

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Skargi, wnioski, petycje

Poradnik petenta

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Wybory i referenda

Kontrole w administracji

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego - postępowanie administracyjne

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwały podatkowe na 2008 r.

 


Uchwała Nr 64/XIII/07 Rady Gminy Siemyśl z dnia 24 października 2007 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.


Uchwała Nr 65/XIII/07 Rady Gminy Siemyśl z dnia 24 października 2007 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.


 Uchwała Nr 66/XIII/07Rady Gminy Siemyśl z dnia 24 października 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty targowej

Uchwała Nr 76/XIV/07 Rady Gminy Siemyśl z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę do ohbliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Siemyśl w 2008 roku.
 


 65_XIII_07.pdf

457 KBPobierz

64_XIII_07.pdf

861 KBPobierz

66_XIII_07.pdf

198 KBPobierz

76_XIV_07.pdf

156 KBPobierz