Przejdź do treści

Gmina

Organy Gminy

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Skargi, wnioski, petycje

Poradnik petenta

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Wybory i referenda

Kontrole w administracji

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego - postępowanie administracyjne

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwały podatkowe na 2009 r.

Uchwała Nr 136/XXV/08  Rady Gminy Siemyśl z dnia  30 października 2008 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.


Uchwała Nr 137/XXV/08 Rady Gminy Siemyśl z dnia 30 października 2008 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.


 Uchwała Nr 66/XIII/07Rady Gminy Siemyśl z dnia 24 października 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty targowej.

Uchwała Nr 138/XXV/08 Rady Gminy Siemyśl z dnia 30 października 2008 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę do obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Siemyśl w 2008 roku.
 

Stawki podatku rolnego na 2009 r. >>>