Przejdź do treści

Gmina

Organy Gminy

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Skargi, wnioski, petycje

Poradnik petenta

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Wybory i referenda

Kontrole w administracji

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego - postępowanie administracyjne

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwały podatkowe na 2010 r.

Uchwała Nr 178/XXXV/09 Rady Gminy Siemyśl z dnia 29 października 2009 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.>>>

Uchwała Nr 179/XXXV/09 Rady Gminy Siemyśl z dnia 29 października 2009 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.>>>

Uchwała Nr 66/XIII/07 Rady Gminy Siemyśl z dnia 24 października 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty targowej.>>>

Określenie wysokości stawki podatku rolnego za 2010 rok >>>

Określenie wysokości stawki podatku leśnego za 2010 rok >>>