Przejdź do treści

Gmina

Organy Gminy

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Skargi, wnioski, petycje

Poradnik petenta

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Wybory i referenda

Kontrole w administracji

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego - postępowanie administracyjne

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Biuletyn Informacji Publicznej

Opłata skarbowa

Opłata skarbowa stanowi dochód budżetu Gminy Siemyśl.

Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać gotówką
w punkcie kasowym PBS w Świdwinie
znajdującym się w budynku Urzędu Gminy Siemyśl w godz. 7.30 - 14.00
lub bezgotówkowo na rachunek bankowy  Urzędu Gminy Siemyśl
Nr 02 8581 1030 0819 3001 0000 0000

PODSTAWA PRAWNA

- ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U. z 2018 poz. 1044, z późn. zm.)

- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz.U. Nr 187, poz. 1330)