Przejdź do treści

Gmina

Organy Gminy

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Skargi, wnioski, petycje

Poradnik petenta

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Wybory i referenda

Kontrole w administracji

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego - postępowanie administracyjne

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Biuletyn Informacji Publicznej

Opłata targowa

 

• Dzienna stawka opłaty targowej wynosi 25 zł.

• Opłata targowa jest pobierana codziennie przez inkasenta.

Wpłaty opłaty targowej można dokonać również w punkcie kasowym PBS w Świdwinie (bez prowizji bankowej) lub numer konta bankowego 46 8581 1030 0819 3002 0000 0000.

PODSTAWA PRAWNA

- ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2018 r.  poz. 1445, z późn. zm.),

- uchwała Rady Gminy  »»»