Przejdź do treści

Gmina

Organy Gminy

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Skargi, wnioski, petycje

Poradnik petenta

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Wybory i referenda

Kontrole w administracji

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego - postępowanie administracyjne

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Biuletyn Informacji Publicznej

Łączne zobowiązanie pieniężne

 

Łączne zobowiązanie pieniężne to podatek rolny i jednocześnie jakikolwiek inny podatek (np. od nieruchomości, leśny) od osób fizycznych.

Uwaga!
Sposób załatwienia sprawy oraz wszelkie informacje - patrz podatek rolny oraz dany podatek, którego stałeś się podatnikiem (np. leśny, od nieruchomości).