Przejdź do treści

Gmina

Organy Gminy

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Skargi, wnioski, petycje

Poradnik petenta

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Wybory i referenda

Kontrole w administracji

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego - postępowanie administracyjne

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Biuletyn Informacji Publicznej

2008.06.19 - Ogłoszenie - I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 1 lokalu mieszkalnego i 2 działek pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną2008.06.19 Ogłoszenie I przetarg ustny - lokal mieszkalny Charzyno, działki Nr 392_10 i 392_16 w Siemyślu.pdf

153 KBPobierz