Przejdź do treści

Gmina

Raport o stanie gminy

Organy Gminy

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Skargi, wnioski, petycje

Poradnik petenta - jak załatwić sprawę urzędową

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Wybory i referenda

Kontrole w administracji

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego - postępowanie administracyjne

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Biuletyn Informacji Publicznej

Rok 2011

- 2011-08-08 - ITR-II.6840.9.2011 wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej    »»»


- 2011-08-08 - ITR-II.6840.8.2011 wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej    »»»


- 2011-07-15 - ITR-II.6840.7.2011.wykaz nr 7 nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej   »»»


- 2011-06-03 - ITR 6840.4.2011 wykaz nr 4 nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetragowej  »»»


- 2011-06-03 - ITR-II.6840.3.2011 wykaz nr 3 nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetragowej  »»»


- 2011-03-28 - ITR-II.6845.2.2011 wykaz nr 2 nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej >>>


- 2011-03-02 - ITR-II.6845.1.2011 wykaz nr 1 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy >>>

- 2011-02-11 - wykaz nr 1 nieruchomości przeznaczonych do najmu >>>