Przejdź do treści

Gmina

Organy Gminy

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Skargi, wnioski, petycje

Poradnik petenta

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Wybory i referenda

Kontrole w administracji

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego - postępowanie administracyjne

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Biuletyn Informacji Publicznej

Składanie wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników.Ustala się, że na terenie Gminy Siemyśl wnioski o pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2009 r. - "Wyprawka szkolna" dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2009/2010 naukę w klasach I - III szkoły podstawowej lub w klasie I gimnazjum można składać u dyrektorów szkół w terminie do dnia 8 września 2009 r.