Przejdź do treści

Gmina

Organy Gminy

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Wybory i referenda

Dane publiczne

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Biuletyn Informacji Publicznej

Radca prawnyDanuta Skowronek

tel. sekretariat 943 585 310

e-mail: ug_siemysl@post.pl


Do zadań radcy prawnego należy w szczególności:

1) opiniowanie pod względem prawnym i redakcyjnym projektów uchwał Rady oraz aktów wydawanych przez Wójta;

2) sprawowanie doradztwa prawnego na rzecz organów Gminy, Urzędu oraz gminnych jednostek organizacyjnych;

3) sprawowanie zastępstwa procesowego w postępowaniu sądowym, administracyjnym i egzekucyjnym.