Przejdź do treści

Gmina

Organy Gminy

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Skargi, wnioski, petycje

Poradnik petenta

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Wybory i referenda

Kontrole w administracji

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego - postępowanie administracyjne

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Biuletyn Informacji Publicznej

Radca prawny

Danuta Skowronek

tel. sekretariat 943 585 310

e-mail: ug_siemysl@post.pl


Do zadań radcy prawnego należy w szczególności:

1) opiniowanie pod względem prawnym i redakcyjnym projektów uchwał Rady oraz aktów wydawanych przez Wójta;
2) sprawowanie doradztwa prawnego na rzecz organów Gminy, Urzędu oraz gminnych jednostek organizacyjnych;
3) sprawowanie zastępstwa procesowego w postępowaniu sądowym, administracyjnym i egzekucyjnym.