Przejdź do treści

Gmina

Organy Gminy

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Wybory i referenda

Dane publiczne

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Biuletyn Informacji Publicznej

Samodzielne stanowisko pracy ds. wojskowych i zarządzania kryzysowego


Andrzej Rachalewski

tel. 943 585 323

e-mail: ug_siemysl@post.pl


Do zadań stanowiska pracy w szczególności należy:

1) prowadzenie spraw wojskowych i obronnych;

2) prowadzenie spraw związanych z zadaniami Gminy w zakresie obrony cywilnej oraz zarządzania kryzysowego;

3) prowadzenie spraw związanych z zadaniami gminy w zakresie reagowania kryzysowego;

4) sprawy związane z ochroną przeciwpożarową na terenie Gminy;

5) współpraca z jednostkami OSP z terenu gminy;

6) współdziałanie z Policją w sprawach bezpieczeństwa i porządku publicznego w Gminie;

7) pełnienie funkcji kierownika kancelarii tajnej Urzędu.