Przejdź do treści

Gmina

Organy Gminy

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Wybory i referenda

Dane publiczne

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Biuletyn Informacji Publicznej

Samodzielne stanowisko ds. obsługi organów gminy


Podinspektor Danuta Dobrowolska

tel. 943 585 310

e-mail: rada.gminy@siemysl.pl


Do zadań samodzielnego stanowiska pracy należy w szczególności:

1) prowadzenie obsługi kancelaryjnej administracyjno - technicznej Rady  oraz komisji Rady;

2) prowadzenie obsługi kancelaryjnej i administracyjno-technicznej Wójta;

3) prowadzenie sekretariatu Urzędu;

4) współpraca z organami sołectw oraz organizacja wyborów organów sołectw.