Przejdź do treści

Gmina

Organy Gminy

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Wybory i referenda

Dane publiczne

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Biuletyn Informacji Publicznej

Samodzielne stanowisko pracy ds. organizacyjno - kancelaryjnych


Inspektor Bożena Pieczynko

tel. 943 585 333

e-mail: b.pieczynko@siemysl.pl


Do zadań  stanowiska w szczególności należy:

1) administrowanie elektronicznym systemem obiegu dokumentów w Urzędzie oraz rejestrowanie korespondencji w tym systemie;

2) prowadzenie spraw administracyjno - organizacyjnych Urzędu;

3) zaopatrzenie Urzędu w niezbędny sprzęt i wyposażenie, w tym materiały biurowe i kancelaryjne;

4) załatwianie skarg i wniosków wpływających do Urzędu;

5) prowadzenie archiwum zakładowego;

6) prowadzenie spraw związanych z informatyzacją urzędu;

7) prowadzenie spraw związanych z dostępem do informacji publicznej, w tym prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu;

8) prowadzenie spraw z zakresu ochrony danych osobowych, w tym  pełnienie funkcji administratora bezpieczeństwa informacji.