Przejdź do treści

Gmina

Organy Gminy

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Wybory i referenda

Dane publiczne

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Biuletyn Informacji Publicznej

Samodzielne stanowisko pracy ds. oświaty, kultury i działalności gospodarczejInspektor Teresa Urbańska

tel. 943 585 326

e-mail: ug_siemysl@post.pl


Do zadań stanowiska pracy należy w szczególności:

1) prowadzenie spraw związanych z zadaniami Gminy jako organu prowadzącego gminne przedszkola i szkoły;

2) prowadzenie spraw z zakresu kultury oraz kultury fizycznej;

3) prowadzenie spraw związanych z ewidencją działalności gospodarczej;

4) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;

5) wykonywanie zadań określonych ustawą o usługach turystycznych;

6) prowadzenie spraw związanych z zatrudnieniem oraz przeciwdziałaniem bezrobociu;

7) prowadzenie spraw społecznych oraz spraw z zakresu ochrony zdrowia;

8) prowadzenie spraw związanych z promocją gminy;

9) współpraca z organizacjami pozarządowymi.