Przejdź do treści

Gmina

Organy Gminy

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Wybory i referenda

Dane publiczne

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Biuletyn Informacji Publicznej

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego


URZĄD STANU CYWILNEGO


wykonujący jednocześnie zadania z zakresu ewidencji ludności i

dokumentów stwierdzających tożsamość 


tel. 943 585 311 

e-mail: usc@siemysl.pl


Do zadań stanowiska pracy w szczególności należy:

1) prowadzenie spraw z zakresu rejestracji stanu cywilnego;

2) prowadzenie spraw związanych ze zmianami imion i nazwisk;

3) prowadzenie spraw z zakresu ewidencji ludności i dokumentów stwierdzających tożsamość;

4) prowadzenie stałego rejestru wyborców;

5) prowadzenie spraw z zakresu organizacji zgromadzeń i zbiórek publicznych;

6) prowadzenie spraw kadrowych Urzędu, w tym dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników Urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;

7) przygotowywanie wniosków emerytalno-rentowych pracowników Urzędu.